Təsvir

Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu il sentyabr ayının1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən təsis edilmişdir. V.İ.Razumovski (1857-1935) universitetə 1919-1920-ci illərdə rəhbərlik etmiş ilk rektordur. Müəllim heyətinin sayı 1100 nəfərdən yuxarıdır. Onlardan 250 nəfəri elmlər doktoru, 700 nəfər isə fəlsəfə doktorudur. Həmçinin universitetdə bir neçə mərkəz, elmi-tədqiqat institutu və laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Burada həmçinin tələbələr üçün poliklinika, hər bir tədris binasının özünəməxsus yemekxanası vardır. Tələbə və müəllim heyəti üçün kitabxana vardır. Müasir Bakı Dövlət Universiteti –burada oxumaq 50 ixtisasdan ibarət 17 fakültədən birində təhsil almaq deməkdir. Tərkibində üç universitet fəaliyyət göstərir: Fizika problemləri institutu, Tətbiqi riyaziyyat institutu və BDU Konfutsi institutu. Həmçinin Universitetin nəzdində çətin seçim müsabiqəsindən keçən, nisbətən qabiliyyətli oğlan və qızların təhsil aldığı litsey də fəaliyyət göstərir.

Burada elmi işlər, kitablar və ədəbiyyatlar dərc edən nəşriyyat fəaliyyət göstərir. Dərc olunan materiallar arasında əsas yeri tələbə həyatını, müəllimlərin və rəhbərliyin fəaliyyətini işıqlandıran “Bakı Universiteti” qəzeti tutur. “Bakı Universitetinin xəbərləri” elmi jurnalı isə oxuculara yeni nailiyyətlər, kəşflər və müxtəlif sahələrə aid xəbərlər çatdırır: humanitar, təbiət elmləri, sosial-siyasi və fizika –riyaziyyat. Gələcək mütəxəssislərin dərsləri müasir texnika ilə təchiz edilmiş auditoriya və laboratoriyalarda keçirilir. Azərbaycanın bu aparıcı universitetinin tələbələri dərs və elmi fəaliyyət zamanı lazım ola biləcək hər bir şeylə təmin edilib. Xarici dillər linqafon otaqlarında keçirilir. Belə otaqların sayı universitetdə ondan artıqdır.

BDU tələbələri üçün 2,5 milyon nüsxə kitabı olan kitabxananın qapısı həmişə açıqdır. Bundan başqa tələbələrin fiziki sağlamlığına xüsusi diqqət edilir. Xüsusi idman-sağlamlıq kompleksi və müxtəlif ixtisaslı həkimlərin çalışdığı poliklinika hər universitetdə yoxdur. Müəllim heyətinin səviyyəsinə istənilən təhsil müəssisəsi qibtə edə bilər. Hər gün elmlər doktorları, professorlar, dosentlər öz biliklərini gənclərə çatdırırlar. Tələbələrin beynəlxalq konfranslarda iştirak etmək, başqa ölkələrin nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparmaq imkanı var. Bütün bunlar uğurlu inkişafın təminatıdır.

Daha çox göstər

Əlaqə

Ətraflı məlumat

 • Абревиатура: BDU
 • Сайт: Open Link
 • Ректор: Firudin Qurbanov

Əlaqəli

Fakültə19

İxtisas93

 1. Учитель математики
 2. Физика
 3. Учитель физики
 4. Учитель информатики
 5. Математика
 6. Механика
 7. Геология
 8. Компьютерные науки
 9. Учитель географии
 10. Социология
 11. Экология
 12. Экономика
 13. Учитель биологии
 14. Учитель химии
 15. Психология
 16. Химия
 17. Биология
 18. Учитель языка и литературы (учитель русского языка и литературы)
 19. Правоведение
 20. История
 21. Политология
 22. Регионоведение (по Кавказу)
 23. Регионоведение (по Америке)
 24. Регионоведение (по Арабским странам)
 25. Регионоведение (по Ирану)
 26. Регионоведение (по Турции)
 27. Регионоведение (по Японии)
 28. Регионоведение (по Китаю)
 29. Учитель истории
 30. Международные отношения
 31. Журналистика
 32. Fizika müəllimliyi
 33. Riyaziyyat müəllimliyi
 34. İnformatika müəllimliyi
 35. Riyaziyyat
 36. Mexanika
 37. Fizika
 38. Geologiya
 39. Kompyuter elmləri
 40. Geologiya mühəndisliyi
 41. Hidrogeologiya mühəndisliyi
 42. Geofizika mühəndisliyi
 43. Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi
 44. Kimya mühəndisliyi
 45. Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı
 46. Coğrafiya müəllimliyi
 47. Sosiologiya
 48. Regionşünaslıq (ərəb ölkələri üzrə)
 49. Regionşünaslıq (Amerika üzrə)
 50. Regionşünaslıq (İran üzrə)
 51. Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə)
 52. Regionşünaslıq (Koreya üzrə)
 53. Regionşünaslıq (İsrail üzrə)
 54. Regionşünaslıq (Pakistan üzrə)
 55. Beynəlxalq münasibətlər
 56. Dünya iqtisadiyyatı
 57. İqtisadiyyat
 58. Coğrafiya
 59. Hidrometeorologiya
 60. Turizm və otelçilik
 61. Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə)
 62. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
 63. Xarici dil müəllimliyi (alman dili müəllimliyi)
 64. Xarici dil müəllimliyi (fransız dili müəllimliyi)
 65. Tarix müəllimliyi
 66. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
 67. Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)
 68. Fəlsəfə
 69. Tərcümə (ərəb dili üzrə)
 70. Jurnalistika
 71. Kitabşünaslıq
 72. Tarix
 73. Antropologiya
 74. Politologiya
 75. Hüquqşünaslıq
 76. Dinşünaslıq
 77. Kitabxanaçılıq və informasiya
 78. Sosial iş
 79. Biologiya müəllimliyi
 80. Kimya müəllimliyi
 81. Psixologiya
 82. Kimya
 83. Biologiya
 84. Ekologiya
 85. Torpaqşünaslıq və aqrokimya
 86. Мировая экономика
 87. География
 88. Su bioehtiyatları və akvabitkilər
 89. Филология (русский язык и литература)
 90. Почвоведение и агрохимия
 91. Regionşünaslıq (Yaponiya üzrə)
 92. Regionşünaslıq (Çin üzrə)
 93. Tərcümə (fars dili üzrə)

Xəritəsi

Comments (0)