Sumqayıt Dövlət Universiteti Universitet

Bakı, Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə. AZ5008

Təsvir

Universitetdə 21 ixtisas üzrə 4000-dək tələbə bakalavr pilləsində, 42 ixtisas üzrə 250-dək tələbə magistraturada təhsil alır.
20 aspirant; 80 dissertant; 10 doktorant fəaliyyət göstərir. 5 elmi - tədqiqat laboratoriyasında 30 elmi işci elmin müxtəlif problemləri ilə məşğul olurlar.
Həmçinin Universitetdə Əcnəbi Tələbələrin Hazırlıq Mərkəzi və Beynəlxalq Əaqələr Şöbəsi fəaliyyət göstərir.

SDU-da 7 fakültə fəaliyyət göstərir:
1. İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
2. Mühəndislik fakültəsi
3. Riyaziyyat fakültəsi
4. Fizika və Elektroenergetika fakültəsi
5. Kimya və biologiya fakültəsi
6. Tarix faküıtəsi
7. Filologiya fakültəsi

2001-ci ildən SDU-nun “Elmi xəbərlər” məcmuası 2 bölmə üzrə nəşr olunur.
SDU-da aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlanır:
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
I. İstiqamət: İnzibati idarəetmə
İxtisas:
1. Gömrük ekpertizası
2. Gömrük işinin təşkili
II. İstiqamət: Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə
İxtisas:
1. Biznesin təşkili və idarəedilməsi
2. İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi
III. İstiqamət: İqtisadiyyat
İxtisas:
1. Mühasibat uçotu və audit
2. Maliyyə və kredit
Mühəndislik fakültəsi
1. Standartlaşma və sertifikasiya
2. Avtomatika və idarəetmə
3. İnformatika və hesablama texnikası
4. Elektron cihaz və qurğuları
5. Avtomatlaşdırma və informasiya texnikası (TEMPUS layihəsi üzrə)
Riyaziyyat fakültəsi
1. Riyaziyyat
Fizika və Elektroenergetika fakültəsi
1. Fizika
2. Elekrotexnika və elektromexanika
3. Elektroenergetika (TEMPUS layihəsi üzrə)
4. Elektrik təchizatı
Kimya və biologiya fakültəsi
1. Coğrafiya
2. Kimya
3. Biologiya
4. Ekologiya
Tarix fakültəsi
1. Tarix
2. Sosiligiya
Filologiya fakültəsi
1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
SDU-da aşağıdakı istiqamət və ixtisaslar üzrə magistr hazırlanır:
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
1. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
2. Mühasibat uçotu və audit
3. Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə
4. Gömrük işinin təşkili
Mühəndislik fakültəsi
I İstiqamət: Sandartlaşma və sertifikasiya
İxtisas: Sandartlaşma və sertifikasiya
II. İtiqamət: İnformatika və hesablama texnikası
İxtisas:
1.Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı.
2. Avtomatlaşdırılmış layihələnmə sistemləri
III. İstiqamət: Avtomatika və idarəetmə
İxtisas: Texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika
Riyaziyyat fakültəsi
İstiqamət: Riyaziyyat
İxtisas:
1. İnformatika
2. Riyazi fizika
3. Optimallaşdırma və optimal idarəetmə
4. Hesablama riyaziyyatı
5. Differensial tənliklər
6. Riyazi analiz
Fizika və Elektroenergetika fakültəsi
İstiqamət: Fizika
İxtisas:
1. Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika
2. İstilik fizikasi və molekulyar fizika
3. Yarımkeçiricilər fizikası
Kimya fakültəsi
I. İstiqamət: Kimya
İxtisas:
1. Neft kimyası
2. Analitik kimya
3. Fiziki kimya
4. Üzvi kimya
5. Qeyri-üzvi kimya
6. Yüksək molekullu birləşmələr kimyası
7. Elektrokimya
II. İstiqamət: Coğrafiya
İxtisas:
1. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
2. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
III. İstiqamət: Biologiya
İxtisas:
1. Botanika
2. Ekologiya
3. Mikologiya
4. Bitki fiziologiyası
5. Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (TEMPUS layihəsi üzrə)
Tarix fakültəsi
I. İstiqamət: Tarix
İxtisas:
1.Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi
2. Tarixin tədrisi metodologiyası və metodikası
3. Tarixi politologiya
II. İstiqamət: Sosiologiya
İxtisas:
1. Həyat və fəaliyyətin müxtəlif sahələrində sosial iş
2. İdarəetmənin sosiologiyası
Filologiya fakültəsi
I. İstiqamət: Filologiya
İxtisas:
1. Azərbaycan ədəbiyyatı
2. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodologiyası və metodikası
3. Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı
II.İstiqamət: Dilşünaslıq
İxtisas:
1.Azərbaycan dili

Daha çox göstər

Əlaqə

Ətraflı məlumat

  • Абревиатура: SDU
  • Сайт: Open Link
  • Ректор: Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu

Əlaqəli

Xəritəsi

Comments (1)

  1. Guest
    Guest 4 years ago
    Men 2001 de bitirmisem.Onda ktf fakultesi vardi.Indi yoxdu.Niye