Mühəndislik fakültəsi Fakültə

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Təsvir

Mühəndislik fakültəsi 1973-cü ildə yaranıb və bu günə kimi fəaliyyət göstərir. Fakültənin məzunlarının Sumqayıtın sənaye müəssisələrinin yeni texnologiyalarla təchiz edərək inkişafında müstəsna rolları olmuşdur. Hazırda 7 elmlər doktroru, 14 elmlər namizədi çalışır. Fakültənin dekanı t.e.n., dosent Sabir Ağakişi oğlu Xəlilovdur. Bakalavr:Təhsil müddəti 4 ildirBakalavr üzrə ixtisaslaşma:1.Kompüter mühəndisliyi2.İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi3.Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi4.Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi5.Avtomatlaşdırma və informasiya texnikası (Tempus layihəsi )Magistratura:Təhsil müddəti 2 ildir (Qiyabi şöbədə 2 il 6 ay).Magistratura ixtisasları:1.Elektron qurğuları2.Texnoloji proseslərin və istehsalatların avtomatlaşdırılamsı3.Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı4.Informasiya texnologiyalarında idarəetmə5.Enerji menecmenti (Tempus layihəsi )6.Standartlaşdırma və sertifikasiyaDoktorantura (Fəlsəfə doktoru üzrə ):1.Texnoloji proseslərin və istehsalın abtomatlaşdırılması və idarə edilməsi (sahələr üzrə)2.İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)Fakültənin əsas elmi tədqiqat istiqaməti:1.Informasiya sistemlərinin və elementələrinin tədqiqi və işlənməsi2.Modelləşdirmənin avtomatlaşdırılmasında informasiya texnologiyalarının tətbiqi3.İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin yaradılması4.Çox fazalı sistemlərin mexanikasının nəzəri əsasları və texnoloji qurğuların hesabıFakültədə 4 kafedra fəaliyyət göstərir:1.İnformasiya və Kompüter texnikası2.İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma3.Texniki kibernetika4.MexanikaTədris laboratoriyaları:1.Kompüter texnologiyaları və proqramlaşdırma2.İnformasiya texnologiyaları və sistemləri3.Elektron çeviriciləri və ölçmələr4.Avtomatlaşdrıma və informasiya texnikası5.Enerji menecmentində proseslərin idarəedilməsi və kommunikasıya texnikası6.Texniki vəsaitlər və texnoloji ölçmələr7.Avtomatik tənzimləmə , rəqəmli idarəetmə və lokal sistemlər8.Standartlaşdırma və ölçmə texnikası9.Müəssisələrdə əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində universitetlər arası innovasiya şəbəkəsinin yaradılması. Videokonfrans zalı Daha çox göstər

Ətraflı məlumat

  • Сайт:
  • Декан:
  • О декане:

Daha çox məlumat