Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (Tempus layihəsi) İxtisas