Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Universitet

Bakı, Bakı şəh., Akademik H.Əliyev küç.104

Təsvir

Azərbaycan Pedaqoji Kadrlar İxtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması Baş İnstitutu bazasında Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və onun 12 bölgədə (Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Qazax, Şamaxı, Quba, Salyan, Cəlilabad, Ağcabədi, Şəki, Zaqatala şəhərlərində) filialı və Lənkəran tədris-məsləhət məntəqəsi yaradılmışdır. Qısa müddətdən sonra Naxçıvan filialı müstəqil Müəllimlər İnstitutuna çevrilmişdir. Azərbaycan Müəllimlər Institutunun (AMİ-nin) və onun filiallarının funksiyalarına aşağıdakı sahələr daxildir:
1. Pedaqoji Kadrların ilkin hazırlığı (bakalavr təhsil pilləsi).
2. Pedaqoji Kadrların ixtisasının artırılması.
3. Pedaqoji Kadrların yenidən hazırlanması.
4. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi.
Bundan əlavə hazırda baza instiututunda təhsilin magistratura pilləsi üzrə də pedaqoji kadrlar hazırlığı həyata keçirilir. Institutda 4 fakültə (Ibtidai təhsilin pedaqogika və metodikası, məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası, yenidənhazırlanma, ixtisasartırma və təkmilləşmə), 12 kafedra (Pedaqogika, Psixologiya, Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tədrisi metodikası, Təbiət fənləri və tədrisi metodikası, Riyaziyyat və tədrisi metodikası, İctimai fənlər, İnformatika, İnformasiya texnologiyaları və tədrisi metodikası, Təhsilin idarə edilməsi, Əmək və peşə təlimi, İbtidai və məktəbəqədər təhsilin metodikası, Mülki müdafiə, Tibbi biliklərin əsasları və bədən tərbiyəsi, Xarici dillər), 9 kabinet (Pedaqoji kadrlara metodik xidmət və filiallarla iş, Müasir təlim metodları və distant təhsil, xarici əlaqələr, ictimai fənlər, psixoloji xidmət, təbiət fənləri, əmək və peşə təlimi, informatika, kommunikasiya texnologiyaları, yaşlıların təhsili kabinetləri), iki mərəkz (tədris-metodik və əlavə təhsilə tələbatın öyrənilməsi mərkəzləri), fundamental kitabxana, kompüter mərkəzləri və s. fəaliyyət göstərirlər.
Yalnız baza instiututunda 260 nəfər əməkdaş, o cümlədən 119 nəfər professor müəllim heyyəti çalışır. İnstitutun 11 filialında 20-dən artıq fakültə, 40-a qədər kafedra, 32 metodik kabinetlər, 12 laboratoriya, kompüter mərkəzləri, kitabxanalar fəaliyyət göstərirlər. Ümumilikdə filiallarda 1079 nəfər əməkdaq, o cümlədən 533 nəfər professor müəllim heyyəti çalışır.
İnstitut respublikada fasiləsiz təhsil sisteminə daxil olan təhsil müəssisələrinin pedaqoji kadrları və mütəxəssisləri üçün ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təhsili üzrə elmi və tədris-metodik mərkəzə çevrilmişdir.
İnstitutda iki istiqamətdə elmi-tədqiqat işləri aparılır:
Fundamental tədqiqatlar
- Təhsil, tərbiyə, mənəviyyat, mənəvi və idarəçilik mədəniyyəti haqqında Heydər Əliyevin ideya-nəzəri irsinin öyrənilməsi;
- Uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər: dünyanın mənimsənilməsi (dərk olunması) və şəxsiyyətin təşəkkülü;
- Şagirdlərin və tələbələrin tərbiyəsinin başlıca istiqamətləri və müasir metodları: metodologiya, metodika, dünyagörüşü və dəyərlər oriyentasiyası məsələləri.

Tətbiqi tədqiqatlar
- Fasiləsiz təhsil: təşkili, idarə edilməsinin optimal modelləri və sosial problemləri;
- Təhsil sahəsində Islahat Proqramın tələbləri ilə əlaqədar fənlərin tədrisinin müasir texnologiyaları, optimal metodikalarının işlənib hazırlanması və tətbiqi.

Daha çox göstər

Əlaqə

Ətraflı məlumat

 • Абревиатура: AMİ
 • Сайт: Open Link
 • Ректор: Aqiyə Naxçıvanlı

Əlaqəli

İxtisas68

 1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
 2. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
 3. Sosial iş
 4. İbtidai sinif müəllimliyi
 5. Учитель начальных классов
 6. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
 7. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə
 8. Tarix və coğrafiya müəllimliyi
 9. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Gəncə filialı
 10. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Qazax filialı
 11. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Sumqayıt filialı
 12. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Şamaxı filialı
 13. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Mingəçevir filialı
 14. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Şəki filialı
 15. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Zaqatala filialı
 16. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Ağcabədi filialı
 17. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Salyan filialı
 18. Tarix və coğrafiya müəllimliyi -Gəncə filialı
 19. Tarix və coğrafiya müəllimliyi -Qazax filialı
 20. Tarix və coğrafiya müəllimliyi -Sumqayıt filialı
 21. Tarix və coğrafiya müəllimliyi -Şamaxı filialı
 22. Tarix və coğrafiya müəllimliyi -Şəki filialı
 23. Tarix və coğrafiya müəllimliyi -Zaqatala filialı
 24. Tarix və coğrafiya müəllimliyi -Ağcabədi filialı
 25. Tarix və coğrafiya müəllimliyi -Cəlilabad filialı
 26. Tarix və coğrafiya müəllimliyi -Quba filialı
 27. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Gəncə filialı
 28. Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) -Gəncə filialı
 29. İbtidai sinif müəllimliyi -Gəncə filialı
 30. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət -Gəncə filialı
 31. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Qazax filialı
 32. İbtidai sinif müəllimliyi -Qazax filialı
 33. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Sumqayıt filialı
 34. İbtidai sinif müəllimliyi -Sumqayıt filialı
 35. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Şamaxı filialı
 36. İbtidai sinif müəllimliyi -Şamaxı filialı
 37. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Mingəçevir filialı
 38. Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) -Mingəçevir filialı
 39. İbtidai sinif müəllimliyi -Mingəçevir filialı
 40. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Şəki filialı
 41. Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) -Şəki filialı
 42. İbtidai sinif müəllimliyi -Şəki filialı
 43. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət -Şəki filialı
 44. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Zaqatala filialı
 45. İbtidai sinif müəllimliyi -Zaqatala filialı
 46. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Ağcabədi filialı
 47. İbtidai sinif müəllimliyi -Ağcabədi filialı
 48. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Salyan filialı
 49. İbtidai sinif müəllimliyi -Salyan filialı
 50. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -Salyan filialı
 51. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Cəlilabad filialı
 52. İbtidai sinif müəllimliyi -Cəlilabad filialı
 53. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -Quba filialı
 54. İbtidai sinif müəllimliyi -Quba filialı
 55. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət -Quba filialı
 56. Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) -Şəki filialı
 57. Социально-психологическая служба в образовании
 58. Tarix və coğrafiya müəllimliyi ( Salyan filialı)
 59. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -Qazax filialı
 60. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -Sumqayıt filialı
 61. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -Şamaxı filialı
 62. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -Mingəçevir filialı
 63. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -Şəki filialı
 64. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -Zaqatala filialı
 65. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -Cəlilabad filialı
 66. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -Quba filialı
 67. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət -Zaqatala filialı
 68. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -Quba filialı

Fakültə3

Xəritəsi

Comments (7)

 1. Guest
  Guest 4 years ago
  Riyaziyyat muellimliyi pulsuz nece baldir?
 2. Guest
  Guest 3 years ago
  T
 3. Guest
  Guest 2 years ago
  Bura qəbul imtahan ilədir?
 4. Guest
  Guest 2 years ago
  Salam kollec bitiren sexslerde yenidenhazirlanma ede biler?
 5. Guest
  Guest a year ago
  Salam . İbtidai sinif müellimi ixtisasartırma ile ingilis dili muellimliyi üzre öz ixtisasını artıra bilermi?
 6. Guest
  Guest 4 months ago
  Salam.İbtitai təhsilin pedaqogika və metodika ixtisasını İngilis dilinə deyiwe bileremmi?
 7. Guest
  Guest 4 months ago
  Texnalogiya hansi fenne artirar.