Нахичеванский Государственный Университет Университет

Нахчыван, Университетский городок, AZ7012  

Описание

Нахичеванский государственный университет — центр науки, образования, культуры в Нахичеванской Автономной Республике. В университете по 42 специальностям обучается 4000 студентов. На 10 факультетах университета работает 346 преподавателей, в числе которых 2 академика, 5 членов-корреспондентов, 22 профессора и докторов наук, 140 доцентов и кандидатов наук. Университетом руководит ректор И. А. Габиббейли — доктор филологических наук, профессор, действительный член НАНА.

Территория университета составляет 108 гектаров, на которых расположены 18 учебных корпусов, библиотека, университетская клиника, консерватория, закрытый спортивный зал олимпийского типа, футбольное поле, площадка для мини-футбола, ботанический сад, различные музеи.

Многочисленные лаборатории, кабинеты, учебные мастерские и компьютерные аудитории позволяют вести учебный процесс на высоком уровне.

На базе факультета журналистики действует телевидение Нахичеванского Государственного Университета. Телевидение вещает в радиусе 3 км и предлагает различные просветительские программы для студентов.

Показать больше

Контакты

Подробности

 • Абревиатура: НГУ
 • Сайт: Open Link
 • Ректор: Габиббейли Иса Акпер оглы

Связанное

Специальность57

 1. Fizika müəllimliyi
 2. Riyaziyyat müəllimliyi
 3. Coğrafiya müəllimliyi
 4. Beynəlxalq münasibətlər
 5. Dünya iqtisadiyyatı
 6. İqtisadiyyat
 7. Turizm və otelçilik
 8. Tarix müəllimliyi
 9. Jurnalistika
 10. Hüquqşünaslıq
 11. Kitabxanaçılıq və informasiya
 12. Sosial iş
 13. Biologiya müəllimliyi
 14. Kimya müəllimliyi
 15. Ekologiya
 16. Torpaqşünaslıq və aqrokimya
 17. Mühasibat uçotu və audit
 18. Menecment
 19. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
 20. Xarici dil müəllimliyi (alman dili)
 21. Xarici dil müəllimliyi (fransız dili)
 22. Xarici dil müəllimliyi (rus dili)
 23. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
 24. Texnologiya müəllimliyi
 25. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi
 26. Musiqi müəllimliyi
 27. Təsviri incəsənət müəllimliyi
 28. Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə) müəllimliyi
 29. Bədən tərbiyəsi və idman
 30. Elektroenergetika mühəndisliyi
 31. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
 32. Müalicə işi
 33. Tibbi profilaktika
 34. Stomatologiya
 35. Əczaçılıq
 36. Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması
 37. Musiqişünaslıq
 38. Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
 39. Aktyor sənəti
 40. Rəngkarlıq
 41. Dirijorluq
 42. Bəstəkarlıq
 43. Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
 44. Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
 45. Memarlıq
 46. Aqronomluq
 47. Baytarlıq
 48. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 49. Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
 50. Tərcümə (ingilis-Azərbaycan)
 51. Tərcümə (fars-Azərbaycan)
 52. İnstrumental ifaçılıq (simli alətlər)
 53. İnstrumental ifaçılıq (nəfəs alətlər)
 54. İnstrumental ifaçılıq (fortepiano)
 55. Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)
 56. Tərcümə (ərəb-Azərbaycan)
 57. Solo oxuma

Факультет10

На карте

Comments (3)

 1. Guest
  Fovqalade hallar ve heyat fealiyetinin tehlukeszliyi ndu bali necedir?
 2. Guest
  Salam huquqsunasliq ixtisasinin illik odenisi ne qederdi?
 3. Guest
  Salam hüquq fakultəsinin balı neçədir?