Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi Специальность

Описание

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisi istehsalat fəaliyyəti və texnoloji fəaliyyət göstərən, təşkilati işlər və tədqiqat işləri həyata keçirən mütəxəssisdir. Mühəndisin vəzifəsi təkrar emal və bərpa prosesi üçün optimal şərtləri təmin etməkdir. Mütəxəssis laboratoriyada tədqiqat aparır, həmçinin müəssisədə texnoloji prosesləri idarə edir. “Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi” ixtisasına ixtisaslaşmış ali məktəblərdə yiyələnə bilərsiniz. Ali məktəbdə təhsil prosesində gələcək mühəndislər cismlərin və materialların xüsusiyyətlərini, onların quruluşunu, cismlərin səmərəli emalı və bərpa texnologiyaları üçün metodları və s. öyrənirlər. Tələbələr öz təhsil müəssisələrində təcrübə keçirlər. İxtisasın məzunları bu sahələrdə fəaliyyət göstərə bilər: neft – qaz sənayesi, sürtkü materialları istehsalı, sənaye ekologiyası, kimyəvi və polimer sənaye, kənd təsərrüfatı sənayesi. Показать больше

Подробности

  • Форма обучения: Очное
  • Сектор: Азербайджан

Связанное

Comments (0)

Больше