Tərcümə və pedaqoji Fakültə

Odlar Yurdu Universiteti

Təsvir

«Tərcümə və pedaqoji» fakültədə «Tərcümə», «İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası», «İngilis dili müəllimi», «Xarici dil» (ingilis) və «Jurnalistika» ixtisasları üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültənin nəzdində 3 kafedra fəaliyyət göstərir: «Xarici dillər və tərcümə» kafedrası «İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası» kafedrası «Jurnalistika, dil və ədəbiyyat» kafedrası. Eyni zamanda fakültə nəzdində «Fakültə Elmi Şürası» və «Tələbə-Elmi Cəmiyyəti» fəaliyyət göstərir.Fakültə üzrə tədris və təlim-tərbiyə prosesində kafedralar üzrə 79 nəfər mütəxəssis çalışır. Onlardan: 1 akademik, 4 professor, 8 dosent, 9 elmlər namizədi və 51 ixtisaslı müəllimlərdir. Daha çox göstər

Ətraflı məlumat

  • Сайт:
  • Декан:
  • О декане:

Daha çox məlumat