Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu il sentyabr ayının1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən təsis edilmişdir. V.İ.Razumovski (1857-1935) universitetə 1919-1920-ci illərdə rəhbərlik etmiş ilk rektordur. Müəllim heyətinin sayı 1100 nəfərdən yuxarıdır. Onlardan 250 nəfəri elmlər doktoru, 700 nəfər isə fəlsəfə doktorudur. Həmçinin universitetdə bir neçə mərkəz, elmi-tədqiqat institutu və laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Burada həmçinin tələbələr üçün poliklinika, hər bir tədris binasının özünəməxsus yemekxanası vardır. Tələbə və müəllim heyəti üçün kitabxana vardır. Müasir Bakı Dövlət Universiteti –burada oxumaq 50 ixtisasdan ibarət 17 fakültədən birində təhsil almaq deməkdir. Tərkibində üç universitet fəaliyyət göstərir: Fizika problemləri institutu, Tətbiqi riyaziyyat institutu və BDU Konfutsi institutu. Həmçinin Universitetin nəzdində çətin seçim müsabiqəsindən keçən, nisbətən qabiliyyətli oğlan və qızların təhsil aldığı litsey də fəaliyyət göstərir.

Burada elmi işlər, kitablar və ədəbiyyatlar dərc edən nəşriyyat fəaliyyət göstərir. Dərc olunan materiallar arasında əsas yeri tələbə həyatını, müəllimlərin və rəhbərliyin fəaliyyətini işıqlandıran “Bakı Universiteti” qəzeti tutur. “Bakı Universitetinin xəbərləri” elmi jurnalı isə oxuculara yeni nailiyyətlər, kəşflər və müxtəlif sahələrə aid xəbərlər çatdırır: humanitar, təbiət elmləri, sosial-siyasi və fizika –riyaziyyat. Gələcək mütəxəssislərin dərsləri müasir texnika ilə təchiz edilmiş auditoriya və laboratoriyalarda keçirilir. Azərbaycanın bu aparıcı universitetinin tələbələri dərs və elmi fəaliyyət zamanı lazım ola biləcək hər bir şeylə təmin edilib. Xarici dillər linqafon otaqlarında keçirilir. Belə otaqların sayı universitetdə ondan artıqdır.

BDU tələbələri üçün 2,5 milyon nüsxə kitabı olan kitabxananın qapısı həmişə açıqdır. Bundan başqa tələbələrin fiziki sağlamlığına xüsusi diqqət edilir. Xüsusi idman-sağlamlıq kompleksi və müxtəlif ixtisaslı həkimlərin çalışdığı poliklinika hər universitetdə yoxdur. Müəllim heyətinin səviyyəsinə istənilən təhsil müəssisəsi qibtə edə bilər. Hər gün elmlər doktorları, professorlar, dosentlər öz biliklərini gənclərə çatdırırlar. Tələbələrin beynəlxalq konfranslarda iştirak etmək, başqa ölkələrin nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparmaq imkanı var. Bütün bunlar uğurlu inkişafın təminatıdır.

Minimal illik təhsil haqqı: 0 AZN
Orta illik təhsil haqqı: 0 AZN
Maksimal illik təhsil haqqı: 0 AZN

Rektor: Abel Məhərrəmov Məmmədəli oğlu
Səhifəni bəyəndin? Dostlarla bölüş!