Elektroenergetika mühəndisliyi (Tempus layihəsi) Специальность