Dünya iqtisadiyyatı (tədris ingilis dilində aparılır) Специальность