Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili üzrə) Специальность