Geologiya Специальность

Описание

Geologiya ixtisasını üzrə təhsil alan tələbələr geoloji araşdırmalar apara
 ır, tektonik strukturları, üzvi qalıqları və maqmatik süxurlar öyrənir. Geologiya tələbələri geologiya, topoqrafiya, geodeziya, iqtisadiyyat, informatika, faydalı qazıntı yataqlarının axtarış üsulları, qazma işləri kimi fənləri öyrənir. Tələbələr geodeziya alətləri, kəşfiyyat quyularının qazılması texnologiyası, yerin geologiyası, axtarış üsulları və faydalı mineral yataqlarının kəşfiyyatını və s. öyrənir.
 Geoloqlar geoloji tədqiqatlar aparır, mineralların kimyəvi tərkibini və quruluşunu, rayonların tektonik strukturunu öyrənirlər.
 Geologiya ixtisası üzrə təhsili başa vurduqdan sonra məzunlar mühəndis, ali və orta məktəblərdə müəllim, mühəndis-laborant kimi fəaliyyət göstərə, geoloji ekspedisiyalarda iştirak edə, elmi-araşdırmalar institutlarında işləyə bilər.
 Geologiya ixtisasını bitirənlər müxtəlif geoloji təşkilatlarda, neft şirkətlərində də çalışa bilər.
  Показать больше

Подробности

  • Форма обучения: Очное, Заочное
  • Сектор: Азербайджан

Связанное

Comments (0)

Больше