Подготовка и Повышения квалификации руководящих кадров Факультет

Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

Описание

Respublikada idarəetmə kadrların təhsilində və hazırlanmasında DİA-nın qarşısında qoyulmiş vəzifələrin həllində “Rəhbər kadrların ixtisasının artırılması” fakültəsinin xüsusi rolu vardır.Fakültə 1999-cu ildə yaradılmışdır.
Fakültə iki istiqamət üzrə fəaliyyət göstərir:Əyani və qiyabi şöbə üzrə dövlət məmurlarının ixtisasının artırılması;Səkkiz istiqamət üzrə qısa müddətli ixtisasartırma kursları.

Birinci istiqamət – “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası üzrə hər tədris ilində ikiillik əyani şöbədə istehsalatdan ayrılmaqla 25 nəfər, üçillik qiyabi şöbədə isə istehsalatdan ayrılmamaqla 50 nəfər müdavim təhsil alır. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının bölgüsü əsasında dövlət hakimiyyəti orqanlarının, nazirlik, komitə və nümayəndəli orqanların zəmanəti ilə bu istiqamətin əyani şöbəsinə göndərilən müsdavimlərin təhsil müddəti ərzində əməkhaqqı tam saxlanılır və ehtiyacı olanlar yataqxana ilə təmin olunurlar. Qiyabi şöbəyə göndərilən müdavimlər isə öz iş yerlərində əmək fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Təhsilini başa vurmuş müdavimlərə DİA-nın diplomları təqdim olunur.
İkinci istiqamət – dövlət hakimiyyəti orqanlarında, nazirlik, komitə və bələdiyyə idarəçiliyi bölmələrində çalışan rəhbər işçilərin ixtisasının artırılması kurslarından ibarətdir. Bu kurslar bir və ya iki həftə ərzində aşağıdakı səkkiz istiqamət üzrə aparılır:

“Dövlət qulluğunun təşkilati əsasları və kadr siyasəti”“Azərbaycan dövlətçiliyinin hüquqi əsasları və inzibati islahatlar”“Yerli özünüidarəetmə və bələdiyyə idarəiliyinin əsasları”“Azərbaycan Respublikasının gənclər siyasəti”“Dövlətin sosial siyasəti: mahiyyəti, prioritetlər və həyata keçirilmə mexanizmləri”“Təbiətdən istifadə və ətraf mühitin mühafizəsinin dövlət tənzimlənməsi”“İnvestisiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi və maliyyə-kredit siyasəti”“Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti”.

Hər istiqamət üzrə qruplarda 30-35 nəfər dinləyici iştirak edir.
Dinləyicilərin qarşısında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin, müvafiq nazirlik və dövlət komitələrinin, Azərbaycan Respublikasının qanunverici və icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbər işçiləri, təcrübəli mütəxəssislər, DİA-nın və ölkənin digər ali məktəblərində, elm ocaqlarında çalışan alimlər cəmiyyətin idarə olunmasının müxtəlif aktual mövzuları ilə çıxış edirlər. Təlim prosesinin dialoq və müzakirələr şəklində aparılması kursların maraqlı keçməsinə və dinləyiciləri maraqlandıran suallara cavab almalarına imkan verir. Kursların dinləyiciləri yerli hakimiyyət orqanı və müxtəlif təşkilatlarda təcrübə keçirlər. Dinləyicilərə kursları bitirmələri haqqında sertifikatlar təqdim olunur.
Fakültənin strukturuna üç kafedra – “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti”, “Dövlət idarəçiliyinin hüquqi təminatı” və “Tarix” kafedraları daxildir. Bu kafedraları özündə birləşdirən Fakültə Elmi Şurası fəaliyyət göstərir.

Показать больше

Подробности

  • Сайт:
  • Декан:
  • О декане:

Больше