Təsviri incəsənət Fakültə

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Təsvir

Təsviri incəsənət bədii yaradıcılığın özündə rəsm, qrafika və heykəltaraşlığı birləşdirən növüdür. Dəzgah qrafikası – estampa aiddir. Burada afort lenoqravira və ksiloqrafiya ilə məşğul olurlar. Kitab qrafikası - kitab illistrasiyası ilə məşğul olurlar.Heyləltaraşlıq təsviri sənətin ayrılmaz hissəsidir.Heykəltəraşlıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr əsasən insan fiqurunun öyrənilməsi üzərində çalışırlar.Onlar sadədən mürəkkəbə doğru tərtib olunmuş proqramma əsasən dərs alırlar. Bundan əlavə onlar kompozisiya və materialların texnologiyası kimi fənlərin keçirlər.Kompozisiyada onlar əsasən verilmiş mövzuları plastikanın dili ilə həll etməyə çalışırlar.Material texnologiyası dərsində əsasən tələbələr heykəltaraşlıqda tətbiq olunan materiallar barədə məlumat verili və həmin materialdan istifadə qaydaları öyrədilir. Magistr pilləsi – təhsil alan tələbələr öz biliklərini daha mükəmməlləşdirirlər. Akademiyada heykəltaraşlıq ixtisasında təhsil alan tələbələrə lazım olan hər cür şərait yaradılmışdır Daha çox göstər

Ətraflı məlumat

  • Сайт:
  • Декан:
  • О декане:

Daha çox məlumat