Təsvir

Fundamental psixoloji hazırlığın əsasını kurslar təşkil edir: ümumi psixologiya, şəxsiyyətin psixologiyası, psixologiya tarixi, eksperimental psixologiya, differensial psixologiya, psixodiaqnostikanın əsasları, psixologiyanın metodoloji problemləri, psixoloji praktikum. Psixologiya fakültəsində sosial-humanitar və ixtisaslaşdırma fənləri də tədris olunur. Sosial-humanitar fənlərə daxildir: fəlsəfə, xarici fəlsəfə tarixi, rus fəlsəfəsi tarixi, formal məntiq, etika, tarix və dini nəzəriyyə, dünya fəlsəfəsi tarixi, sosiologiya, iqtisadiyyat, politologiya, xarici dil (ingilis, fransız) pedaqogika. Daha çox göstər

Ətraflı məlumat

  • Сайт: http://www.msu.az/faculties/psychology/
  • Декан:
  • О декане:

Daha çox məlumat