Əmtəəşünaslıq fakültəsi Fakültə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Təsvir

Fakültədə tələbə elmi cəmiyyəti, tələbə həmkarlar ittifaqı bürosu, tələbə gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Həmçinin, ərzaq məhsulları və qeyri-ərzaq məhsulları nümunələrindən ibarət muzeylər mövcuddur.

Ətraflı məlumat

  • Сайт:
  • Декан:

Daha çox məlumat