Fizika - riyaziyyat Fakültə

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Təsvir

Fizika-riyaziyyat fakültəsi 1971-ci ildə yaradılmışdır. Universitetin təhsil sisteminin fizika, riyaziyyat və informatika sahələri üçün ixtisaslı kadrlar hazırlayan mühüm fakültələrindən biridir.

Ətraflı məlumat

  • Сайт:
  • Декан:
  • О декане:

Daha çox məlumat