Elektrotexnika və energetika Fakültə

Azərbaycan Texniki Universiteti

Təsvir

Respublikada fəaliyyət göstərən elektrotexnika və energetika müəssisələrinin mühəndis kadrlarına olan ehtiyacı ödəmək üçün 1964-cü ildə AzPi-də Elektrotexnika fakültəsi yaradılmışdır. Son illərdə fakültə genişləndirilərək «Elektrotexnika və energetika» fakültəsi adlandırılmışdır.Fakültənin kafedraları Azərbaycan Respublikası MEA-nın Fizika institutu və Radiasiya tədqiqatları bölməsi, Elektrotexnika Elmi tədqiqat institutu, Energetika və Enerji layihə Elmi Tədqiqat institutu, Azərelektromaş və Bakı məişət kondisionerləri Elmi istehsalat birlikləri, Azərenerji Səhmdar cəmiyyəti, Bakı şəhər elektrik şəbəkəsi, Bakı Metropoliten idarəsinin N.Nərimanov adına Elektrik Deposu, Şəhər Elektrik Nəqliyyatı idarəsi ilə əlaqə saxlayır.Kafedraların əməkdaşları həmçinin Türkiyə Respublikası, Rusiya Federasiyası, Almaniya Federativ Respublikası və s. ölkələrinin müvafiq Ali məktəbləri ilə də elmi əməkdaşlıq edir. Daha çox göstər

Ətraflı məlumat

  • Сайт:
  • Декан: Mahir Bəşirov
  • О декане:

Daha çox məlumat