Avtomatika və kompüter texnikas Fakültə

Azərbaycan Texniki Universiteti

Təsvir

Azərbaycan Texniki Universitetinin ən böyük fakültələrindən biri olan “Avtomatika və Kompüter texnikası” fakültəsi 1960-61-ci illərdə “Avtomatika və Telemexanika” kafedrasının bazası əsasında yaradılmışdır. Fakültədə həmçinin 4 elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Fakültə kollektivinə 130 professor – müəllim heyəti daxildir. Onlardan bir nəfəri Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü; 13 nəfəri elmlər doktoru, professor; 90 elmlər namizədi, dosent . Bunlardan başqa fakültədə 50 nəfər köməkçi heyət çalışır. Təhsilin və elmi fəaliyyətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün fakültədə internetə qoşulmuş kompüter şəbəkəsi yaradılmışdır. Daha çox göstər

Ətraflı məlumat

  • Сайт:
  • Декан: Rauf Həsənov
  • О декане:

Daha çox məlumat