M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin təklifi ilə və Azərbaycan Respublilkasının Prezidentinin İlham Əliyevin yanvar 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən Bakı filialını rəsmi sürətdə 27 fevral açılmışdır.
Filialda 6 fakültə fəaliyyət göstərir:
"Filologiya"
"Tətbiqi riyaziyyat"
"Kimya"
"Psixologiya"
"İqtisadiyyat"
"Fizika".
2012-ci ilin sentyabrın 26-da MDU-nun Bakı filialının yeni tədris kompleksinin açlışı olmuşdur. Kompleksdə 19 yeni laborotoriya, 6 kompüter otağı, 1 linqofon kabineti, elektron kitabxana və bir konfrans zal yerləşir.
Filialın tədris fəaliyyəti innovasiya texnologiyaları və tədris metodlarından istifadə etməklə MDU-nun tədris proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Filialın kitabxanasında 43 000 çox elmi, bədii və tədris kitabı vardır. Burada oxu zalı və 20000-dən çox elektron versiyası olan elektron kitabxana, eləcə də M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya çıxışı olan oxu otağ var.

Minimal illik təhsil haqqı: 0 AZN
Orta illik təhsil haqqı: 0 AZN
Maksimal illik təhsil haqqı: 0 AZN

Rektor: Paşayeva Nərgiz Arif qızı
Səhifəni bəyəndin? Dostlarla bölüş!