Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti neftçıxarma, neft yataqları kəşfiyyatı, neftçıxarma və qara neftlə əlaqəli digər ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlayan aparıcı ali məktəbdir. Universitetda müxtəlif ölkələrdən tələbələr təhsil alır.

Balonya sisteminə keçən təhsil müəssisəsi üç pilləli təhsil sistemi həyata keçirir (bakalavr, magistratura, doktorantura). Təhsil Avropa kredit transfer sistemi əsasında aparılır. Təhsil forması 2 şəkildədir: əyani və qiyabi. Dərslər Azərbaycan, Rus və İngilis (xarici universitetlərlə birgə proqram üzrə) dillərində keçirilir.

Hal-hazırda bakalavr səviyyəsində 7 ixtisaslaşmış fakültədə 31 ixtisas üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanır.

 1. Geologiya mühəndisliyi
 2. Hidrogeologiya mühəndisliy
 3. Geofizika mühəndisliyi
 4. Dağ-mədən mühəndisliyi
 5. Neft-qaz mədən işi
 6. Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi
 7. Kimya texnologiyası
 8. Ekologiya
 9. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 10. Materialşünaslıq mühəndisliyi
 11. Energetika maşın və avadanlıq e'malı sənayesi
 12. Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
 13. Mexanika
 14. Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi
 15. Elektroenergetika
 16. İstilik energetikası mühəndisliyi
 17. Elektrotexnika
 18. Cihazqayırma mühəndisliyi
 19. Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
 20. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
 21. Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
 22. Kompüter texnikası
 23. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
 24. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya
 25. Biotibbi texnologiya mühəndisliyi.
 26. Kompüter elmləri
 27. Dünya iqtisadiyyatı
 28. Sənayenin təşkili və idarə olunması
 29. Menecment
 30. Marketinq
 31. Biznesin idarə olunması

   Magistratura təhsili 74-cü  ixtisas üzrə aparılır. Yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanması üçün ADNSU-da doktorantura şöbəsi fəaliyyət göstərir.

  ADNSU-nın kafedra və elmi- tədqiqat laboratoriyalarında Azərbaycan və digər ölkələrin iqtisadiyyatı üçün vacib olan 9 istiqamətdə 52 mövzu üzrə araşdırmalar aparılır.

Minimal illik təhsil haqqı: 0 AZN
Orta illik təhsil haqqı: 0 AZN
Maksimal illik təhsil haqqı: 0 AZN

Rektor: Babanlı Mustafa Baba oğlu
Səhifəni bəyəndin? Dostlarla bölüş!