Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – pedeqoji kadrların hazırlanması üzrə ali təhsil müəssisəsidir. Universitet 1921-ci ildə təsis edilmişdir. Mövcud olduğu dövr ərzində universitet ali təhsilli 100,000-dən artıq müəllim hazırlamışdır.
Hal-hazırda universitetdə 7000-dən artıq tələbə təhsil alır.
Universitetdə 12 fakültə fəaliyyət göstərir:

• Tarix fakültəsi
• Filologiya fakültəsi
• Pedaqoji fakültə
• Kimya fakültəsi
• Biologiya fakültəsi
• Fizika fakültəsi
• Riyaziyyat fakültəsi
• Coğrafiya və çağırışaqədər hazırlıq fakültəsi
• Pedaqogika və psixologiya fakültəsi
• Mühəndis-pedaqoji və bədii qrafika fakültəsi
• Əlavə təhsil fakültəsi
• Əcnəbi tələbələrin işi üzrə fakültə

Universitetin 55 kafedrasında 330 müəllim çalışır. Onlardan 59-u elmlər doktoru, 329-u elmlər namizədi və dosent, 4-ü elmlər akademiyasının həqiqi üzvüdür.
Universitetdə 730 yardımçı heyət çalışır. Universitetin kitabxanası və oxu zalı var.
Kitabxananın fondunda 700.000 nüsxə kitab vardır. Universitetin kompüter otağı, onomastika laboratoriyası, zoologiya muzeyi, tibbi mərkəzi vardır.

Minimal illik təhsil haqqı: 0 AZN
Orta illik təhsil haqqı: 0 AZN
Maksimal illik təhsil haqqı: 0 AZN

Rektor: Yusif Məmmədov
Səhifəni bəyəndin? Dostlarla bölüş!