Psixologiya fakültəsi

 
Fundamental psixoloji hazırlığın əsasını kurslar təşkil edir: ümumi psixologiya, şəxsiyyətin psixologiyası, psixologiya tarixi, eksperimental psixologiya, differensial psixologiya, psixodiaqnostikanın əsasları, psixologiyanın metodoloji problemləri, psixoloji praktikum. Psixologiya fakültəsində sosial-humanitar və ixtisaslaşdırma fənləri də tədris olunur. Sosial-humanitar fənlərə daxildir: fəlsəfə, xarici fəlsəfə tarixi, rus fəlsəfəsi tarixi, formal məntiq, etika, tarix və dini nəzəriyyə, dünya fəlsəfəsi tarixi, sosiologiya, iqtisadiyyat, politologiya, xarici dil (ingilis, fransız) pedaqogika.