Tətbiqi riyaziyyat

 
Fakültənin təhsil planı riyaziyyatın bütün müasir istiqamətlərini əhatə edir. Burada riyazi analiz, cəbr, analitik həndəsə, differensial tənliklər, riyazi fizika tənlikləri, funksional analiz, ehtimal nəzəriyyəsi, riyazi statistika, hesablama metodları, proqramlaşdırma, kompleks analizi, differensial həndəsə və topologiya, fizika, iqtisadiyyatda riyazi metodlar, əməlyatın araşdırılması kimi fənnlər tədris edilir. Fakültənin tələbələrinə hesablama texnikası və proqramlaşdırma üzrə geniş mühazirələr oxunur. Bundan başqa fakültə tələbələri tarix, riyaziyyatın tədrisi metodologiyası, humanitar fənlər, ingilis dilini də öyrənir. Bütün bunlar fakültə tələbələrini hər bir fəaliyyət sahəsində müvəffəqiyyət qazanmağa kömək edir.