Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi

 
Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi 1973-cü ilin oktyabr ayında Coğrafiya fakültəsi kimi yaradılmışdır. Sonradan Təbiət-Coğrafiya adlanan fakültə 2009-cu ildən Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi adı ilə fəaliyyətini davam etdirir.