Fizika - riyaziyyat

 
Fizika-riyaziyyat fakültəsi 1971-ci ildə yaradılmışdır. Universitetin təhsil sisteminin fizika, riyaziyyat və informatika sahələri üçün ixtisaslı kadrlar hazırlayan mühüm fakültələrindən biridir.