Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər

 
23 fevral 2006-cı il tarixdə fəaliyyətə başlayan “Xarici dillər fakültəsi” 12 sentyabr 2008-ci il tarixdən etibarən “Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər” fakültəsi adı ilə fəaliyyət göstərir.Fakültədə 5 kafedra fəaliyyət göstərir.