İqtisad

Universitetdə İqtisad yönlü ixtisaslar 1989-cu ildən etibarən “Ümumi texniki fənlər” fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. Zəruri hazırlıq işləri aparıldıqdan sonra 1992-ci ildə ayrıca İqtisad fakültəsi yaradılmışdır.Fakültədə 3 kafedra fəaliyyət göstərir.