Iqtisadiyyat, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və menecment