İnşaat - texnologiya fakültəsi

 
Fakültədə tikinti materialları, məmulatları və konstruksiyalarının, divar, bəzək və izolyasiya materiallarının, çini-saxsı və şüşə materialların istehsalı sahələrində çalışan, inşaat materiallarının xassələrinin öyrənilməsi və yeni inşaat materiallarının alınma texnologiyası, inşaat kompleksində və texnoloji proseslərin icrasında mühafizənin təşkili, fövqəladə halların qarşısının alınması və onların nəticələrinin aradan qaldırılması, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, ağac emalının və mebel istehsalının texnologiyası ilə məşğul olan mütəxəssislər hazırlanır.