Nəqliyyat fakültəsi

Fakültə 1975-ci ildə yaradılmışdır. İlk dövrlərdə fakültə Yol inşaatı fakültəsi adlandırılmışdır. Fakültədə avtomobil yollarının və tunellərin, körpülərin və mühəndis qurğularının layihələndirilməsi və tikintisi, burada aparılan geodeziya işləri, şəhər torpaqlarının, daşınmaz əmlakın, ticarət mərkəzlərinin, mühəndis qurğularının sahəsinin dəqiq qeydə alınmasının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadə olunması üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültə respublikanın müvafiq təşkilatları ilə yanaşı, bir sıra xarici ölkələrlə də sıx əməkdaşlıq edir. Fakültənin əməkdaşları Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq layihələrdə fəal iştirak edirlər. Fakültədə İran, Türkiyə, Əfqanıstan vətəndaşları da təhsil alırlar.