İnformasiya Texnologiyaları, Aqromühəndislik və Energetika fakültəsi