Əmtəəşünaslıq fakültəsi

 
Fakültədə tələbə elmi cəmiyyəti, tələbə həmkarlar ittifaqı bürosu, tələbə gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Həmçinin, ərzaq məhsulları və qeyri-ərzaq məhsulları nümunələrindən ibarət muzeylər mövcuddur.