Ümumi iqtisadiyyat fakültəsi

«Xalq təsərrüfatının planlaşdırılması», sonra «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» adı ilə, 2009-cu ildən ildən «Ümumi iqtisadiyyat» fakültəsi kimi fəaliyyətdədir.