Riyaziyyat fakültəsi

 
Fakültədə 1 istiqamət üzrə kadrlar hazırlanır:Bakalavr:Riyaziyyat Təhsil müddəti 4 ildir.Göstərilən ixtisası bitirən məzunlara bakalavr dərəcəsi verilir.Magistratura: Riyazi analiz, Diferensial tənliklər, Hesablama riyaziyyatı, Optimallaşdırma və optimal idarəetmə, Riyazi fizika, İnformatika. Təhsil müddəti 2 ildir (qiyabi 2 il 6 ay).Fakültədə 5 kafedra fəaliyyət göstərir: İnformatika Diferensial tənliklər və optimallaşdırma, Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi, Ümumi riyaziyyat, Fizika və riyaziyyatın tədrisi metodikası.Fakültədə müasir kompüterlərlə təchiz olunmuş 3 informatika-tədris laboratoriyası fəaliyyət göstərir.