Iqtisadiyyat, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və menecment
Əliyev Azad