Filologiya fakültəsi
Vəliyev Məhərrəm

1960- ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu Bənəniyar kəndində anadan olub1978-ci illərdə Bənəniyar kənd orta məktəbində təhsil alıb, qızıl medalla bitirib1978-1983-cü illərdə BDU-nun şərqşünaslıq fakültəsinin türk filologiyası şöbəsində təhsil allıb, oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib1985-1988-ci illərdə BDU-da əyani aspirant olubAiləlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1990, fil.e.n. „Qazi Bürhanəddinin lirikası“

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983-1985-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilışləri Komitəsində müxbir işləyib2008-dosent, Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU2002, filologiya fakültəsinin dekan müavini2003-2008, baş müəllim Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU1993-2003, müəllim, Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası, filologiya fakültəsi, BDU1988-1993 baş laborant Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası, filologiya fakültəsi, BDUApardığı dərslər: Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı və təsəvvüf. Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfi şeiri. Divan ədəbiyyatı20 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Azərbaycan ədəbiyyatı və təsəvvüf

RESPUBLİKA VƏ BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2003, Bakı, Azərbaycan; «Müasir poeziyamızda Heydər Əliyev obrazı». H.Əiyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans2006, Daşkənd, Özbəkstan; Anadilli poeziyamızda mənəvi saflıq. „Yeni İpək yolu“ beynəlxalq ədəbi simpozium (ingilis dilində)2008, Bakı, Azərbaycan; M.Cəlalın Nizaminin „Yeddi gözəl“ poeması haqqında. M.Cəlalın 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans materialları

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1999, Orta əsrlər anadilli poeziyada nəfs2000, M.Füzülinin „Leyli və Məcnun“ poeması haqqında bir neçə söz2001, Tuyuq janrının öyrənilməsi tarixindən2004, M.C.Həqiqinin məhəbbət lirikası2007, Bakalavr pilləsi üçün Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (orta əsərlər Azərbaycan ədəbiyyatı) fənninin proqramı2007, Fədai irsinin öyrənilmə tarixindən2008, İ.Nəsiminin lirikası2008, XIII-XVI əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında fəlsəfi şeir