Kitablar

Акушерство

Акушерство

Основные этапы развития акушерства.
Оплодотворение, развитие зародышевых оболочек и плаценты.
Общие сведения о развитии плода.
Плод как объект родов.
Физиологические изменения в организме женщины при беременности.
Диагностика беременности.
Гигиенический режим и питание беременных.
Асептика и антисептика в акушерстве.
Женский таз.
Роды.
Клиническое течение родов.
Ведение родов.
Обезболивание родов.
Нормальный послеродовой период.
Беременность и роды при тазовых предлежаниях плода.
Многоплодная беременность.
Аномалии развития и заболеваний плода, плодных оболочек и плаценты.
Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях и аномалиях развития половой системы.
Токсикозы беременных. преждевременное прерывание беременности.
Переношенная беременность.
Внематочная беременность.
Аномалии костного таза.
Аномалии родовой деятельности.
Поперечное и косое положение плода.
Выпадение пуповины.
Родовой травматизм.
Основы перинатологии.
Основные сведения об акушерских операциях.

Kitab siyahısına qayıt Fayl tapılmadı!
Təhsil müəssisəsi

Mingəçevir Politexnik İnstitutu

Bu institut fəaliyyətə 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft ademiyasının filialı kimi başlamışdır. 2 il sonra Nazirlər Kabinetinin 427 say1ı 1993-cü il 04 avqust tarixli qərarı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutu adlandırılmışdır. İnstitutda aşağıdakı sahələr üzrə mütəxəssislər hazırlanır: iqtisadiyyatın idarə edilməsi, dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, istilik və elektrik stansiyalarının idarə edilməsi, maşınqayırma texnologiyası, avtomobil və traktor, nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı , yol hərəkətinin təşkili, kabellərin elektroizolyasiyası və kondensatorlar texnikası, informasiya və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və saxlanılması... daha ətraflı