Kitablar

Акушерство

Акушерство

Основные этапы развития акушерства.
Оплодотворение, развитие зародышевых оболочек и плаценты.
Общие сведения о развитии плода.
Плод как объект родов.
Физиологические изменения в организме женщины при беременности.
Диагностика беременности.
Гигиенический режим и питание беременных.
Асептика и антисептика в акушерстве.
Женский таз.
Роды.
Клиническое течение родов.
Ведение родов.
Обезболивание родов.
Нормальный послеродовой период.
Беременность и роды при тазовых предлежаниях плода.
Многоплодная беременность.
Аномалии развития и заболеваний плода, плодных оболочек и плаценты.
Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях и аномалиях развития половой системы.
Токсикозы беременных. преждевременное прерывание беременности.
Переношенная беременность.
Внематочная беременность.
Аномалии костного таза.
Аномалии родовой деятельности.
Поперечное и косое положение плода.
Выпадение пуповины.
Родовой травматизм.
Основы перинатологии.
Основные сведения об акушерских операциях.

Kitab siyahısına qayıt Fayl tapılmadı!
Təhsil müəssisəsi

Qərb Universiteti

Qərb Universiteti Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində yerləşən rəsmi qeydiyyatdan keçmiş özəl universitetdir. 1991-ci ildə təsis olunmuş universitet Azərbaycanın aparıcı ali təhsil müəssisələrindən birinə çevrilmişdir. Təhsil sektorunun özü haqqında güclü müsbət rəy qazanmış Qərb Universiteti tələbələrə geniş çeşiddə ixtisaslar üzrə təhsil verir... daha ətraflı