Repetitorların siyahısı
Aşağıda fənn üzrə repetitorların siyahısı təqdim edilib: Təsviri incəsənət
    Təhsil müəssisəsi

    Naxçıvan Dövlət Universiteti

    Naxçıvan Dövlət Universiteti
    Naxçıvan Dövlət Universiteti - Naxçıvan Muxtar Respublikasının elm, təhsil, mədəniyyət mərkəzidir.Universitetində 42 ixtisas üzrə 4000 tələbə təhsil alır.Universitetin 10 fakültəsində arasında azı 2 akademik, 5 müxbir üzv, 22 professor və elmlər doktoru, 140 dosent və elmlər namizədi olmaqla 346 müəllim fəaliyyət göstərir... daha ətraflı